Společnost outdoor akzent je od 21. 1. 2013
součástí holdingu BigBoard Praha a.s.

Obchodní zastoupení pro celou skupinu zajišťuje
společnost BigMedia, spol. s.r.o.


www.bigmedia.cz

BigBoard

Pro majitele nemovitostí

Výhody spolupráce s outdoor akzent s.r.o.

a) dodatečný finanční příjem bez nutnosti dalších nákladů
b) finanční zhodnocení často jinak neproduktivních pozemků či částí budov

Jednotlivé kroky vedoucí k navázání spolupráce

a) ocenění lokality
Závisí především na následujících faktorech:

 • velikost spádové oblasti
 • umístění (preferovány bývají centrální lokality)
 • schopnost upoutat pozornost (zda lokalita tvoří přirozenou dominantu v okolí)
 • exkluzivita viditelnosti lokality (vizuální nerušenost okolními vlivy)
 • počet a struktura osob majících možnost danou lokalitu vidět
 • legislativní prostředí (některé lokality mohou mít pro reklamní využití legislativní omezení)
 • dostupnost napojení na elektrické vedení
 • velikost a doba reklamního využití (delší doba výhodou) u štítových ploch
 • období na marketingové zpracování případu ze strany společnosti outdoor akzent s.r.o. (legislativní a prodejní příprava před započetím nájemního vztahu)

b) nabídka pro pronajímatele

 • v závislosti na předchozích faktorech Vám outdoor akzent s.r.o. nabídne výši nájemného

c) nájemní smlouva

 • v případě Vašeho souhlasu s výší nájemného připraví outdoor akzent s.r.o. smlouvu upravující nájemní vztah

d) realizace spolupráce
Po uzavření nájemního vztahu mimo jiné zabezpečí outdoor akzent s.r.o.:

 • technické řešení realizace reklamního zařízení
 • legislativní zabezpečení (veškerá nutná povolení příslušných úřadů)
 • pokrytí veškerých pojistných rizik souvisejících s výstavbou reklamního zařízení či instalací reklamy
 • marketingovou prezentaci lokality a vyhledání klienta
 • výstavbu či instalaci reklamního zařízení pomocí vlastního týmu odborníků